Uslovi korišćenja


Opšti uslovi

  1. Nakon prijema porudžbine preko web prodavnice, sektor prodaje će Vas kontaktirati ili poslati predračun.
  2. Nakon potvrde porudžbine od strane klijenta, porudžbina je neopoziva!
  3. Domag d.o.o. se obavezuje da naručene proizvode isporuči u ispravnom stanju i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene Domag d.o.o. je dužan da obavesti klijenta prilikom potvrde porudžbine.
  5. Minimalan iznos porudžbine je 5.000 din (sa PDV-om).

Garancija kvaliteta

Domag d.o.o. garantuje za kvalitet proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj u web prodavnici. U slučaju odstupanja od navedenih specifikacija ili defekta proizvoda obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosimo mi. Potrebno je da se proizvod vrati u originalnom pakovanju i sa računom. Garancija neće važiti u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe proizvoda.

Reklamacije i povraćaj robe

Molimo klijente da prilikom isporuke robe pregledaju sve proizvode. Rok za eventualnu reklamaciju je 8 dana od prijema robe i računa. Roba koja se vraća mora biti nekorišćena i u originalnoj ambalaži. Troškove preuzimanja i zamene proizvoda koje smo eventualno pogrešno isporučili snosi Domag d.o.o.

Roba koja podleže garanciji

Za artikle koji podležu garanciji, reklamacija se vrši u skladu sa uslovima navedenim u garantnom listu.
Za sve dodatne informacije vam stojimo na raspolaganju.